สมองคนจน กับ สมองเศรษฐี ! ต่างกันที่? คุณทำแบบไหนอยู่?
รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 7 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีต้องมีอายุเกิน 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพก่อนจึงจะทำการต่อภาษีได้
รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพ

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 200 บาท
รถยนต์ส่วนบุคลที่มีน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม อัตราค่าบริการ 300 บาท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อัตราค่าบริการ 60 บาท

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น